HTML5 Yeni Etiketleri

HTML5 Yeni Etiketleri

HTML5 ile birlikte yeni gelen birçok etiket vardır ve bu etiketler aşağıda listelenmiştir.

article, aside, bdi, details, dialog, figcaption, figure, footer, header, main, mark, meter, nav, progress, rt, rp, ruby, section, summary, time ve wbr etiketi HTML5 ile birlikte gelen yeni etiketlerdendir.

1 – footer etiketi

 • HTML etiketlerinden biri olan <footer> etiketi telif hakkı bilgileri, kullanım koşulları, iletişim bilgileri vb. bilgilerin yer aldığı kısımdır. Sayfanın altında yer alır ve sayfanın alt bilgisini tanımlar.
 • HTML5 ile birlikte yeni gelen etiketlerden biridir.

2 – figure etiketi

 • HTML etiketlerinden biri olan <figure> etiketi çizimler, resimler, kod listeleri ve diyagramlar tanımlamak için kullanılır.
 • HTML5 ile birlikte gelen etiketlerden biridir.

3 – figcaption etiketi

 • HTML etiketlerinden biri olan <figcaption> etiketi figure etiketi için başlık tanımlamamızı sağlar.
 • Bu etiket figure etiketi içerisinde kullanılmaktadır.
 • HTML5 ile birlikte gelen etiketlerden biridir.

4 – article etiketi

 • HTML etiketlerinden biri olan <article> etiketi haberler, makaleler, yorumlar, forum yazıları, blog yazıları vb. metinleri tanımlamak için kullanılır.
 • HTML5 ile birlikten gelen yeni etiketlerden biridir.

5 – header etiketi

 • HTML etiketlerinden biri olan <header> etiketi bir belge veya bölüm için başlık tanımlamamızı sağlar. İçeriğin başlığı ile ilgili bilgiler içerir. Bir belgede birden fazla header etiketi kullanabiliriz.
 • HTML5 ile birlikten gelen yeni etiketlerden biridir.

6 – main etiketi

 • HTML etiketlerinden biri olan <main> etiketi bir belgenin ana içeriğini belirtir.
 • Döküman içerisinde birden fazla main etiketi kullanılamaz, main etiketi article , aside, footer, header ya da nav gibi etiketlerin alt elemanı olamaz.
 • HTML5 ile birlikte yeni gelen etiketlerden biridir.

7 – meter etiketi

 • HTML etiketlerinden biri olan <meter> etiketi belirli aralıktaki değerleri / verileri görselleştirip yüzdeler şeklinde gösterir.
 • İlerleme çubuğunu tanımlamak için kullanılmamalıdır. Bu etiket yerine ilerleme çubuğunu tanımlamak için progress etiketi kullanılmalıdır.
 • HTML5 ile birlikte gelen yeni etiketlerden biridir.
 • form, high, low, max, min, optimum ve value özellikleri ile birlikte kullanılabilir.
 • min parametresi ile aralığın aldığı minimum değer, max parametresi ile aralığın aldığı maksimum değer, optimum ile alabileceği optimal / en uygun değer, value ile varsayılan / default değer tanımlanır.
 • high parametresi : min, max özellikleri ile tanımlanan aralıkta yüksek olarak kabul edilecek değer tanımlanır.
 • low parametresi : min, max özellikleri ile tanımlanan aralıkta düşük olarak kabul edilecek değer tanımlanır.

8 – summary etiketi

 • HTML etiketlerinden biri olan <summary> etiketi, details etiketinin başlığını tanımlar. Bu etiket details etiketi ile birlikte kullanılır.
 • <summary> etiketi details etiketi içerisinde tanımlanır.
 • HTML5 ile birlikte gelen yeni etiketlerden biridir.

9 – progress etiketi

 • HTML etiketlerinden biri olan <progress> etiketi ilerleme çubuğu yani progress bar oluşturmamızı sağlar. Bu etiket max ve value parametrelerini alabilir.
 • HTML5 ile birlikte gelen yeni etiketlerden biridir.
 • max parametresi çubuğun alabileceği maksimum değeri gösterir.
 • value parametresi çubuğun şu anki yani default değerini gösterir.

10 – time etiketi

 • HTML etiketlerinden biri olan <time> etiketi tarih ve saat tanımlamamızı sağlar.
 • HTML5 ile birlikte yeni gelen etiketlerden biridir.
 • datetime parametresi ile birlikte kullanılabilir. Bu özellik ile hem tarih hem de zaman belirtebiliriz, aksi takdirde time etiketi sadece zaman belirtmemizi sağlar.
346 Views
28770cookie-checkHTML5 Yeni Etiketleri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *