HTML5 Kaldırılan Etiketler

  • HTML5 ile birlikte yeni gelen birçok etiketin yanı sıra, birçok da kaldırılan ve HTML5 tarafından desteklenmeyen etiket de vardır.
  • Bu kaldırılan etiketlerden bazıları dir, font, strike, center, tt, big ve acronym etiketleridir.
  • dir etiketi listelemek için kullanılır. HTML5’de bu etiket yerine ul etiketi kullanılır.
  • font etiketi yazıların fontunu, rengini ve yazı tipini ayarlamamızı sağlar. Bu etiket yerine CSS tercih edilmelidir.
  • strike etiketi yazıları üzeri çizili şekilde yazmamızı sağlar. HTML5’de bu etiket yerine del etiketi kullanılabilir veya CSS tercih edilebilir.
  • center etiketi ortalamak için kullanılır. HTML’de ortalamayı CSS kullanarak yapabiliriz.
  • tt etiketi daktilo tipinde yazı tanımlamamızı sağlayan etikettir.
  • big etiketi yazıları büyük yazmamızı sağlar. Bu etiket yerine CSS tercih edilmelidir.
  • acronym etiketi kısaltmalar için kullanılır. HTML5’de bu etiket yerine abbr etiketi kullanılabilir.

HTML5 ile kaldırılan etiketler

<strike>Üzeri Çizili Metin</strike>
<big>Büyük Yazılan Metin</big>
<center>Ortalanmış Metin</center>
<tt>Daktilo Tipi Metin</tt>
Üzeri Çizili Metin Büyük Yazılan Metin
Ortalanmış Metin
Daktilo Tipi Metin
586 Views
28720cookie-checkHTML5 Kaldırılan Etiketler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *