HTML Yorum Satırı

  • HTML ile kodlama yaparken bize yardımcı olması amacıyla yorum satırları kullanabiliriz. HTML’de yorum satırı <!- – ile başlar ve – -> ile biter. Yorum satırı tarayıcıda görülmez.
  • Yorum satırı projemiz hakkında açıklama, kısa not ya da bilgiler vererek daha anlaşılır kod yazmamızı sağlar. Bizden sonra kodu inceleyip, düzeltme yapacaklar açısından da kodu anlama açısından oldukça önemlidir.
  • Yorum satırına şifre, kullanıcı bilgileri gibi önemli bilgiler yazılmamalıdır. Çünkü tarayıcıda kaynak kodunda yorum satırında yazılanlar görülebilir.

HTML Yorum Satırı

HTML’de yorum satırı aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

<!-- Bu blogda HTML yorum satırı ile ilgili bilgi verilmiştir. -->
730 Views
18520cookie-checkHTML Yorum Satırı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *