HTML ul etiketi

  • HTML’de listeme için iki farklı etiket kullanılabilir. Bunlardan biri <ul> etiketi diğeri ise <ol> etiketidir.
  • İngilizcede unordered list demek olan ul etiketi sırasız listeleme anlamına gelmektedir. Liste öğelerini oluşturmak için ise <li> etiketi kullanılmaktadır.
  • ul etiketi li etiketi ile birlikte kullanılmaktadır. <li> etiketleri ul etiketi içerinde yer alır ve o listenin öğelerini ifade eder.
  • ul etiketi HTML’de sıkça kullanılan etiketlerden biridir. <ul></ul> şeklinde kullanılır.

ul etiketinin kullanımı

<ul>
   <li>Araba</li>
   <li>Kalem</li>
   <li>Silgi</li>
</ul>
  • Araba
  • Kalem
  • Silgi
454 Views
18500cookie-checkHTML ul etiketi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *