HTML Select Kullanımı

 • HTML etiketlerinden biri olan <select> etiketi açılır listeler oluşturmak için kullanılır. Liste elemanlarını belirlemek için de <option> etiketi kullanılır. Açılıp kapanan etiketlerden biridir.
 • multiple ve disabled select etiketinin paremetrelerindendir
 • disabled parametresi ile select etiketi kullanılamaz ve tıklanamaz duruma getirilebilirken, multiple parametresi ile de select etiketi birden fazla seçenek seçilebilir hale getirilebilir.

select etiketi kullanımı

<select>
 <option>HTML</option>
 <option>CSS</option>
 <option>Javascript</option>
 <option>Bootstrap</option>
</select>

select etiketi disabled parametresi

<select disbled>
 <option>HTML</option>
 <option>CSS</option>
 <option>Javascript</option>
 <option>Bootstrap</option>
</select>

select etiketi multiple parametresi

<select multiple>
 <option>HTML</option>
 <option>CSS</option>
 <option>Javascript</option>
 <option>Bootstrap</option>
</select>
1,339 Views
28061cookie-checkHTML Select Kullanımı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *