HTML Satır İçi Elementler

  • HTML elementlerini ikiye ayırabiliriz. Blok elementleri (Block Elements) ve satır içi elementler (Inline Elements).
  • Satır içi elementler ise bir alt satıra geçmez, yan yana olacak şekilde dizilir.
  • Blok elementleri satırın 100% yani tamamını kaplar ve daima yeni bir satırdan başlar.
  • Aşağıda HTML Satır İçi Elementleri listelenmiştir.

HTML Satır İçi Elementler

a etiketi

HTML’de link vermek için a etiketi kullanılır.

abbr etiketi

HTML etiketlerinden biri olan abbr etiketi kısaltmaları tanımlamak için kullanılır.

acronym etiketi

HTML etiketlerinden biri olan acronym etiketi kısaltmaları tanımlamak için kullanılır.

audio etiketi

HTML etiketlerinden biri olan audio etiketi ses eklemek için kullanılır.

b etiketi

HTML etiketlerinden biri olan b etiketi yazıları / metinleri kalın yazmamızı sağlayan etikettir. 

bdi etiketi

HTML etiketlerinden biri olan bdi etiketi Arapça gibi farklı yönde başlayan metinleri diğerlerinden ayırmak için kullanılır.

big etiketi

HTML etiketlerinden biri olan big etiketi yazıları büyük yazmamızı sağlar.

bdo etiketi

HTML etiketlerinden biri olan bdo etiketi var olan metin yönünü geçersiz kılmak için kullanılır.

br etiketi

HTML etiketlerinden biri olan br etiketi bir alt satıra geçmemizi sağlar. 

button etiketi

HTML etiketlerinden biri olan button etiketi buton oluşturmamızı sağlar

canvas etiketi

HTML etiketlerinden biri olan canvas etiketi sitemiz içerisinde grafik çizimleri yapmamızı sağlar.

cite etiketi

HTML etiketlerinden biri olan cite etiketi bir eserin başlığını tanımlamamızı sağlar. (Kitap, şarkı, film, TV şovu, resim, heykel vb.).

code etiketi

HTML etiketlerinden biri olan code etiketi bilgisayar kodu tanımlamamızı sağlar.

datalist etiketi

HTML etiketlerinden biri olan datalist açılabilir liste tanımlamamızı sağlar

del etiketi

HTML etiketlerinden biri olan del etiketi dokümandan silinmiş olan metni ifade etmektedir. 

dfn etiketi

HTML etiketlerinden biri olan dfn etiketi terim tanımlamamızı sağlar. 

i etiketi

HTML etiketlerinden biri olan i etiketi yazıları italik yazmamızı sağlar

s etiketi

HTML etiketlerinden biri olan s etiketi metinleri üzeri çizili yazmamızı sağlar.

em etiketi

HTML etiketlerinden biri olan em etiketi vurgulanmış metni ifader eder ve bu etiket italik biçiminde görülür.

embed etiketi

HTML etiketlerinden biri olan embed etiketi harici uygulamalar (video ve müzikler gibi) veya etkileşimli içerikleri site içerisinde gömmemizi sağlar.

iframe etiketi

HTML etiketlerinden biri olan iframe etiketi başka bir internet sayfasına ya da dokümana ait içeriğin görüntülenmesini sağlar.

input etiketi

HTML etiketlerinden biri olan input etiketi kullanıcının veri girişi yapabileceği giriş alanı tanımlar. HTML input etiketi kapanış etiketi bulundurmaz.

ins etiketi

HTML etiketlerinden biri olan ins etiketi belgeye sonradan eklenmiş olan metni tanımlar. Bu etiket del etiketi ile birlikte belgedeki eklenmiş ve silinmiş metni kontol eder.

ins etiketi

HTML etiketlerinden biri olan kbd etiketi klavye girişi tanımlamak için kullanılır. HTML5 ve popüler tarayıcılar tarafından da desteklenmektedir.

mark etiketi

HTML etiketlerinden biri olan mark etiketi işaretlenmiş metin tanımlar. HTML5 ile birlikte gelen yeni etiketlerden biridir.

meter etiketi

HTML etiketlerinden biri olan meter etiketi belirli aralıktaki değerleri / verileri görselleştirip yüzdeler şeklinde gösterir.

template etiketi

HTML etiketlerinden biri olan template etiketi içeriğin gizlenmesini sağlar. Bu içeriği daha sonra Javascript kullanarak görüntüleyebilir ve oluşturabiliriz.

select etiketi

HTML etiketlerinden biri olan select açılır listeler oluşturmak için kullanılır. Liste elemanlarını belirlemek için de option etiketi kullanılır. Açılıp kapanan etiketlerden biridir.

label etiketi

HTML etiketlerinden biri olan label etiketi form etiketleri içerisinde oluşturduğumuz inputlara başlık vermemizi sağlar.

small etiketi

HTML etiketlerinden biri olan small etiketi ingilizcesinden (ingilizcede küçük demek) de anlaşılacağı gibi metinleri daha küçük yazmamaızı sağlar.

strong etiketi

HTML etiketlerinden biri olan strong etiketi yazıları kalın yazmamızı sağlayan etikettir. Yazıları kalın yazmak için b etiketi de kullanılabilir.

q etiketi

HTML etiketlerinden biri olan q etiketi kısa alıntıları belirtmek için kullanılır.

map etiketi

HTML etiketlerinden biri olan map etiketi resim haritası oluşturmak için kullanılır.

<data>
<img>
<noscript>
<object>
<output>
<picture>
<progress>
<ruby>
<samp> 
<span>
<sub>
<sup>
<svg>
<textarea>
<time>
<u>
<tt>
<var>
<video>
<wbr>
427 Views
46360cookie-checkHTML Satır İçi Elementler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *