HTML s etiketi

  • HTML etiketlerinden biri olan <s> etiketi metinleri üzeri çizili yazmamızı sağlar.
  • Ancak HTML5 ile birlikte kullanımı değiştirilmiştir. Artık doğru veya alakalı olmayan metni tanımlamak için kullanılır. Bu etiket del etiketi ile zaman zaman karıştırılsada aralarında kullanım biçimi olarak farklılık vardır.
  • Yukarıda belirtildiği gibi s etiketi doğru veya alakalı olmayan metni tanımlamak için kullanılırken del etiketi silinmiş etiketi tanımlamak için kullanılır.

s etiketinin kullanımı

<s>Türkiye'nin nüfusu 20 milyondur</s>
Türkiye’nin nüfusu 20 milyondur
483 Views
18770cookie-checkHTML s etiketi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *