HTML Resim Ekleme

HTML’de resim eklemek için img etiketi kullanılmaktadır. Bu etiket açılıp kapanan etiketlerden değildir. Çünkü kapanış etiketi bulundurmaz.

<img src=”” alt=””> şeklinde kullanılmaktadır.

img etiketinin özellikleri

  • width, height, src ve alt img etiketlerinin kullanabileceğimiz özelliklerindendir.
  • width özelliği ile resim genişliği belirlenir.
  • heigth özelliği ile resim yüksekliği belirlenir.
  • src özelliği ile resmin adresi/yolu belirlenir.
  • alt özelliği ile resim için alternatif metin tanımlamamızı sağlar. Eğer resmin kaynağı girilmemiş ise (src kısmı boş ise) alt özelliği içerisinde yazdığımız yazı görünür.

HTML Resim Ekleme

<img src="http://via.placeholder.com/100x100" alt="">

img etiketi alt parametresi

Aşağıdaki örnekte olduğu gibi resim yolu (src) hatalı tanımlandığında yani girilen resim yoluna ulaşılamadığında veya resim yolu boş olduğu zaman alt parametresi içerisinde yazdığımız yazı görünür.

<img src="" alt="HTML img etiketi ile resim ekleme">
HTML img etiketi ile resim ekleme

img etiketi width parametresi

<img src="http://via.placeholder.com/100x100" alt="" width="50">

img etiketi height parametresi

<img src="http://via.placeholder.com/100x100" alt="" height="50">
599 Views
18290cookie-checkHTML Resim Ekleme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *