HTML progress etiketi

 • HTML etiketlerinden biri olan <progress> etiketi ilerleme çubuğu yani progress bar oluşturmamızı sağlar. Bu etiket max ve value parametrelerini alabilir.
 • HTML5 ile birlikte gelen yeni etiketlerden biridir.
 • max parametresi çubuğun alabileceği maksimum değeri gösterir.
 • value parametresi çubuğun şu anki yani default değerini gösterir.

progress etiketi kullanımı

<progress value="50" max="100"> </progress>

progress etiketi max parametresi

<p>HTML <br>
 <progress value="100" max="100"> </progress> 
</p> 
<p>CSS <br>
  <progress value="90" max="100"> </progress> 
</p> 
<p>React <br>
  <progress value="80" max="100"> </progress> 
</p> 
<p>Angular <br>
  <progress value="70" max="100"> </progress> 
</p>

HTML

CSS

React

Angular

393 Views
28450cookie-checkHTML progress etiketi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *