HTML ol etiketi

 • HTML’de listeme için iki farklı etiket kullanılabilir. Bunlardan biri ul etiketi diğeri ise ol etiketidir.
 • İngilizcede ordered list demek olan ol etiketi sıralı listeleme anlamına gelmektedir. Liste öğelerini oluşturmak için ise <li> etiketi kullanılmaktadır.
 • <ol> etiketi <li> etiketi ile birlikte kullanılmaktadır. <li> etiketleri ol etiketi içerinde yer alır ve o listenin öğelerini ifade eder.
 • <ol> etiketi type ve start parametresi alabilir. HTML ol etiketinin type parametresi ile sıralı listenin tipi belirtilir. Sıralı listelemede default olarak madde imleri 1, 2, 3 … şeklindedir. Ancak type parametresi ile bunu;
 • a, b, c şeklinde küçük harfler
 • A, B, C şeklinde büyük harfler
 • i, ii, iii şeklinde küçük roman rakamı
 • I, II, III şeklinde büyük roman rakamı
 • 1, 2, 3 şeklinde sayısal liste (varsayılan)
olacak şekilde ayarlayabiliriz.)

ol etiketinin start parametresi ile listenin herhangi bir ögesinden başlatılması sağlanabilir. Normalde 1,2,3… şeklinde başlayıp devam eden listenin 4,5,6… veya 7,8,9… vb. şekilde başlayıp devam etmesini sağlayabiliriz.

ol etiketi type parametresi

<ol type="A">
 <li>Kalem</li>
 <li>Silgi</li>
 <li>Cetvel</li>
</ol>
<ol type="a">
 <li>Kalem</li>
 <li>Silgi</li>
 <li>Cetvel</li>
</ol>
<ol type="i">
 <li>Kalem</li>
 <li>Silgi</li>
 <li>Cetvel</li>
</ol>
<ol type="I">
 <li>Kalem</li>
 <li>Silgi</li>
 <li>Cetvel</li>
</ol>
 1. Kalem
 2. Silgi
 3. Cetvel
 1. Kalem
 2. Silgi
 3. Cetvel
 1. Kalem
 2. Silgi
 3. Cetvel
 1. Kalem
 2. Silgi
 3. Cetvel

ol etiketinin kullanımı

<ol>
  <li>Araba</li>
  <li>Kalem</li>
  <li>Silgi</li>
</ol>
 1. Araba
 2. Kalem
 3. Silgi

ol etiketi start parametresi

<ol start="3">
  <li>Araba</li>
  <li>Kalem</li>
  <li>Silgi</li>
</ol>
 1. Araba
 2. Kalem
 3. Silgi
633 Views
18480cookie-checkHTML ol etiketi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *