HTML map etiketi

  • HTML etiketlerinden biri olan <map> etiketi resim haritası oluşturmak için kullanılır.
  • Bu etiket area etiketi ile birlikte kullanılır. HTML’de area etiketi resim haritası/alanı içindeki bir alanı ifade eder ve map etiketi içerisinde tanımlanır.

map etiketi kullanımı

<img src="shape.png" usemap="shapemap"> 
<map name="shapemap"> 
   <area shape="rect" coords="20,40,200,250" href="square.png" target="_blank" />
   <area shape="circle" coords="360,150,100" href="circle.png" target="_blank" /> 
</map>
325 Views
38280cookie-checkHTML map etiketi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *