HTML Kapanmayan Etiketler

HTML’de etiketler <> şeklinde başlar ve </> şeklinde kapatılır. Ama bu duruma uymayan HTML etiketleri de vardır. Kapanma etiketi bulundurmayan HTML etiketleri aşağıdaki gibidir.

HTML Kapanmayan Etiketler

 1. <area />
 2. <base />
 3. <br />
 4. <col />
 5. <command />
 6. <embed />
 7. <hr />
 8. <img />
 9. <input />
 10. <keygen />
 11. <link />
 12. <meta />
 13. <param />
 14. <source />
 15. <track />
 16. <wbr />

area etiketi

HTML etiketlerinden biri olan area etiketi resim haritası/alanı içindeki bir alanı ifade eder.

<img src="shape.png" usemap="shapemap"> 
<map name="shapemap"> 
  <area shape="rect" coords="20,40,200,250" href="square.png" target="_blank" />
  <area shape="circle" coords="360,150,100" href="circle.png" target="_blank" /> 
</map>

img etiketi

HTML etiketlerinden biri olan img etiketi resim eklememizi sağlar.

<img src="http://via.placeholder.com/100x100" alt="">

meta etiketi

Meta etiketleri sayfaya ait temel bilgileri (Sayfa açıklaması, anahtar kelimeler, başlık vs) tarayıcılara ve arama motorlarına iletmeyi sağlar.

<meta name="description" content="Sayfanın açıklaması">
<meta name="keywords" content="Anahtar Kelimeler"> 
<meta name="robots" content="..., ..."> 
<meta name="googlebot" content="..., ...">
<meta name="author" content=""> 
<meta name="robots" content="">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="refresh" content="30">

base etiketi

HTML etiketlerinden biri olan base etiketi HTML belgesinde bulunan tüm göreli bağlantılar için kullanabileceğimiz temel bir URL tanımlamak için kullanılır.

<head>
 <base href="https:/csstutorial.io" target="_blank">
</head>
<body>
  <img src="/images/photo.png" alt="">
</body>

hr etiketi

HTML etiketlerinden biri olan hr etiketi yatay çizgi çizmemizi sağlar.

<hr width="100%" color="red" size="2">

col etiketi

HTML etiketlerinden biri olan col etiketi colgroup etiketi içerisinde tanımlanır ve sütuna stil vermek için kullanılır.

<table>
 <colgroup>
  <col style="background-color:orange">
  <col style="background-color:red">
  <col style="background-color:green">
 </colgroup>
 <tr>
  <td>Hücre 1</td>
  <td>Hücre 2</td>
  <td>Hücre 3</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Hücre 4</td>
  <td>Hücre 5</td>
  <td>Hücre 6</td>
 </tr>
  <tr>
  <td>Hücre 7</td>
  <td>Hücre 8</td>
  <td>Hücre 9</td>
 </tr>
</table>

br etiketi

HTML etiketlerinden biri olan br etiketi bir alt satıra geçmemizi sağlar.

<span>Metin</span> 
<br>
<span>Metin</span
711 Views
17990cookie-checkHTML Kapanmayan Etiketler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *