HTML input etiketi

  • HTML etiketlerinden biri olan <input> etiketi kullanıcının veri girişi yapabileceği giriş alanı tanımlar. HTML input etiketi kapanış etiketi bulundurmaz.
  • <input> etiketleri form etiketi içerisinde tanımlanır. <form> etiketi içerisinde birden fazla input etiketi yer alabilir. HTML’de birçok form giriş tipi vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir.
color Renk seçici tanımlar.
date Tarih seçmemizi sağlar.
datetime Kullanıcının tarih ve zaman seçmesini sağlar.
email E-Posta adresi girmek için alan tanımlar.
month Kullanıcının yıl ve ay seçmesini sağlar.
number Sayısal bilgi girişleri için kullanılır.
range Sayılardan oluşan bir aralık belirler.
search Arama işlemleri için alan tanımlar.
tel Telefon numarası girmek için bir alan tanımlar.
time Zaman bilgisi girmek için kullanılır.
url Giriş alanının url biçiminde tanımlanmasını sağlar.
week Kullanıcının yıl ve hafta seçmesini sağlar.

form giriş tipleri kullanımları

<input type="button">
<input type="checkbox">
<input type="date">
<input type="email">
<input type="file">
<input type="month">
<input type="number">
<input type="password">
<input type="radio">
<input type="range">
<input type="reset">
<input type="search">
<input type="submit">
<input type="tel">
<input type="text">
356 Views
40720cookie-checkHTML input etiketi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *