HTML İç içe Listeleme

HTML’de ul etiketi ile sırasız listeleme , ol etiketi ile de sıralı listeleme yapabiliriz. HTML li etiketi ise ul ve ol etiketlerinin yani listelerin öğelerini ifade eder.

Listeleme öğeleri içinde (li etiketi içerisinde) o öğeye ait yeni öğeler tanımlayabiliriz. İngilizcede nested list şeklinde ifade edilen bu listelemeye iç içe listeleme denir.

HTML İç içe Listeleme

<ul>
 <li>Backend</li>
 <li>Front End
  <ul>
   <li>Html</li>
   <li>Css</li>
   <li>Javascript</li>
  </ul>
 </li>
 <li>Full Stack</li>
</ul>
 • Backend
 • Front End
  • Html
  • Css
  • Javascript
 • Full Stack
452 Views
18450cookie-checkHTML İç içe Listeleme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *