HTML hr etiketi

HTML etiketlerinden biri olan hr etiketi yatay çizgi çizmemizi sağlar. HTML’de etiketler açılıp kapanırken hr etiketi ise kapanma etiketi bulundurmaz.

Yani <hr></hr> şeklinde kullanılmaz.

hr etiketi özellikleri

  • hr etiketi width, color ve size özelliklerine sahiptir.
  • width ile genişliğini, color ile rengini, size ile de kalınlığını belirleyebiliriz.
  • Ancak bu özellikler HTML5 ile birlikte desteklenmemektedir. Bu yüzden çizgiye stil vermek istiyorsak bu özellikler yerine CSS tercih edilmelidir.
<hr width="100%" color="red" size="2">

HTML hr etiketi

Aşağıdaki örnekte iki metin arasına hr etiketi ile yatay çizgi çizilmiştir.

<p>Metin</p>
<hr>
<p>Metin</p>

Metin


Metin

609 Views
18050cookie-checkHTML hr etiketi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *