HTML frameset etiketi

 • HTML etiketlerinden biri olan <frameset> etiketi çerçeve tanımlamamızı sağlar. HTML5 ile birlikte desteklenmeyen etiketlerden biridir.
 • <frameset> etiketi, frame etiketleri ile birlikte kullanılır.
 • <frameset> etiketi rows, cols, frameborder ve border parametreleri ile birlikte kullanılabilir.
 • cols parametresi sayfayı dikey olarak yani sütunlara bölmemizi sağlar.
 • rows parametresi sayfayı yatay olarak yani satırlara bölmemizi sağlar.

frame etiketi kullanımı

<frameset cols="25%, 50%, 25%">

 <frame src="first-frame.html">

 <frame src="second-frame.html">

 <frame src="third-frame.html">

</frameset>

frameset etiketi frameborder parametresi

<frameset cols="50%, 50%" frameborder="1">

 <frame src="left-frame.html">

 <frame src="right-frame.html">

</frameset>

frameset etiketi border parametresi

<frameset cols="50%, 50%" border="1">

 <frame src="left-frame.html">

 <frame src="right-frame.html">

</frameset>
386 Views
31610cookie-checkHTML frameset etiketi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *