HTML Formlar number ve range kullanmı

  • HTML’de form oluşturmak için form etiketini kullanırız. <form> etiketi içerisinde kullanıcıların veri girişi yapabileceği giriş alanları tanımlarız.
  • <input> etiketi kapanış etiketi bulundurmaz. <input> etiketleri form etiketi içerisinde tanımlanır. Form etiketi içerisinde birden fazla input etiketi yer alabilir.
  • Aşağıda number ve range veri giriş tipleri örnekler ile gösterilmiştir.

range veri giriş tipi

Kaydırma çubuğu şeklinde sayı aralığı belirlenmesini sağlar. Min ve max özellikleri ile alabileceği değer aralığı belirlenebilir. Step özelliği ile aralığın kaçar kaçar artacağı ayarlanır.

<input type="range">

range veri giriş tipi max-min özelliği

<form oninput="goster.value=deger.value">
  <input type="range" name="deger" min="0" max="80" step="20">
  <output name="goster"></output>
</form> 

number veri giriş tipi

Sayı girişi tanımlamamızı sağlar. Min ve max özellikleri ile alabileceği maksimum ve minumum değer belirlenebilir.

<input type="number">

number veri giriş tipi max-min özelliği

<input type="number" mix="0" max="5">
522 Views
27880cookie-checkHTML Formlar number ve range kullanmı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *