HTML dfn etiketi

  • HTML etiketlerinden biri olan <dfn> etiketi terim tanımlamamızı sağlar. Açıklamak istediğimiz terimi dfn etiketi içerisinde tanımlarız. Aşağıdaki örnekte CSS’in tanımı yapılmıştır. Buradaki açıklaması yapılan terim CSS olduğu için dfn etiketi içerisinde tanımlanmıştır.
  • <dfn> etiketi title parametresi ile birlikte kullanılabilir. Bu parametre içerisinde terimin açılımı yazılabilir. Fare ile terimin üzerine geldiğimizde title içerinde girdiğimiz açılım gözükür.
<dfn>CSS</dfn> ile sitelerimizi güzelleştirip görsellik katabiliriz.

dfn etiketi title parametresi

<dfn title ="Cascading Style Sheets">CSS</dfn> ile sitelerimizi güzelleştirip görsellik katabiliriz.
CSS ile sitelerimizi güzelleştirip görsellik katabiliriz.
365 Views
30000cookie-checkHTML dfn etiketi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *