HTML details etiketi

  • HTML etiketlerinden biri olan <details> etiketi kullanıcı tarafından görüntülenebilen ve gizlenebilen bilgiler tanımlamayı sağlar. Bu etiket summary etiketi ile birlikte kullanılır.
  • <summary> etiketi details etiketinin başlığını tanımlar.
  • Aslında HTML ile yapılan basit bir accordion menu gibidir.
  • HTML5 ile birlikte gelen yeni etiketlerden biridir.
  • <details> etiketi open paremetresi alabilir. Bu parametre ile açılıp, gizlenebilen bilginin ilk durumda açık gelmesi sağlanır.

details etiketi kullanımı

<details> 
   <summary>Tıkla</summary>
   <p>İÇERİK</p> 
</details>
Tıkla

İÇERİK

details etiketi open parametresi

<details open> 
   <summary>Tıkla</summary>
   <p>İÇERİK</p> 
</details>
Tıkla

İÇERİK

355 Views
33610cookie-checkHTML details etiketi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *