HTML dd etiketi

  • HTML etiketlerinden biri olan <dd> etiketi, dl etiketi içerisinde kullanılır ve tanım listesindeki ögenin açıklaması için kullanılır.
  • dd ve dt etiketleri dl etiketi içerisinde kullanılır.
  • dt etiketi terim, dd etiketi ise açıklaması için kullanılır.

dd etiketi kullanımı

<dl>
   <dt>ul etiketi</dt>
   <dd>Düzensiz liste tanımlar</dd>
   <dt>ol etiketi</dt>
   <dd>Düzenli liste tanımlar/dd>
</dl>
ul etiketi
Düzensiz liste tanımlar
ol etiketi
Düzenli liste tanımlar/dd>
454 Views
29830cookie-checkHTML dd etiketi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *