HTML command etiketi

  • HTML etiketlerinden biri olan <command> etiketi isminden de anlaşılacağı gibi (İngilizcede komut anlamına gelmektedir) komut tanımlamamızı sağlar.
  • HTML5 ile birlikte yeni gelen etiketlerden biridir.
  • command etiketi checked, disabled, label, type parametrelerini alabilir.
  • type parametresi checkbox, command, radio değerlerini alabilir ve komutun türünü belirtir.
  • disabled parametresi komut etiketinin etkin olmadığını belirtir.
  • label etiketi komutun başlığını belirtir.

command etiketi kullanımı

<menu>
    <command type="command" label="Kaydet" onclick="kaydet()">Kaydet</command>
</menu>
272 Views
36320cookie-checkHTML command etiketi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *