HTML Checkbox ve Radio Buton Oluşturma

  • HTML’de form oluşturmak için form etiketini kullanırız. <form> etiketi içerisinde kullanıcıların veri girişi yapabileceği giriş alanları tanımlarız.
  • <input> etiketi kapanış etiketi bulundurmaz. <input> etiketleri form etiketi içerisinde tanımlanır. Form etiketi içerisinde birden fazla input etiketi yer alabilir.
  • HTML’de birçok form veri giriş tipi vardır. Bu blogda bunlardan ikisi olan radio ve checkbox veri giriş tipleri örneklerle açıklanmıştır.

HTML Radio Button Kullanımı

Radio buton seçenekler arasıdan bir tane seçim yapmamızı sağlar. Birbirleri ile alakalı radio butonlarının name özelliklerinin aynı olması gerekir. checked özelliği ile default olarak herhangi bir radio butonu seçili halde getirebiliriz.

<input type="radio" value="kalem" name="nesne"> Kalem <br>
<input type="radio" value="silgi" name="nesne"> Kalem
Kalem
Kalem
<input type="radio" value="kedi" name="kedi"> Kedi<br>
<input type="radio" value="köpek" name="köpek"> Köpek
Kedi
Köpek

HTML Checkbox Kullanımı

Onay kutusu tanımlar. Birden fazla seçeneği seçmemizi sağlar. checked özellği ile default olarak herhangi bir checkbox butonunu seçili halde getirebiliriz.

<input type="checkbox" value="kurt" name="hayvan" checked> Kurt <br>
<input type="checkbox" value="kaplan" name="hayvan" checked> Kaplan
Kurt
Kaplan
1,763 Views
27911cookie-checkHTML Checkbox ve Radio Buton Oluşturma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *