HTML br etiketi

HTML etiketlerinden biri olan <br> etiketi bir alt satıra geçmemizi sağlar. HTML br etiketi açılıp kapanan etiketlerden biri değildir. Yani kapanış etiketi bulundurmaz.

<br> şeklinde kullanılır.

br etiketinin kullanımı

Aşağıdaki örnekte olduğu gibi span etiketi block elementi olmadığı için span etiketi içerisinde tanımladıklarımız (resim veya yazı) alt alta değil, yan yana gelecek şekilde görünür. Fakat biz br etiketini kullanarak ikinci metnin bir alt satıra geçmesini sağlayabiliriz.

<span>Metin</span> 
<span>Metin</span>
Metin Metin
<span>Metin</span> 
<br>
<span>Metin</span>
Metin
Metin

br etiketi birden fazla kullanımı

br etiketi birden fazla da kullanılabilir ve kullandığımız kadar alt satıra gitmeyi sağlar.

<span>Metin</span> 
<br><br><br><br>
<span>Metin</span>
MetinMetin
482 Views
18010cookie-checkHTML br etiketi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *