HTML Boşluk Kodu

  • HTML’de yazılar arasında ne kadar boşluk bırakırsak bırakalım bu tek boşluk olarak algılanır.
  • Boşluk vermemizi sağlayan space tuşu ile HTML’de birden fazla boşluk veremeyiz. Bu yüzden HTML özel karakterlerini boşluk vermek için kullanılabiliriz.
  • &nbsp ve &emsp HTML’de boşluk vermemizi sağlayan özel karakterlerdir.
  • Non-Breaking Space anlamına gelen HTML özel karakterlerinden biri olan &nbsp tek karakterlik boşluk bırakmamızı sağlar. Eğer birden fazla boşluk vermek istiyorsak art arda &nbsp veya &#160 kodunu kullanabiliriz.
  • &emsp kodu ile de 4 karakterlik boşluk bırakılabilir.

HTML Boşluk Verme (&nbsp)

Aşağıdaki örneklerde span etiketleri ile iki tane metin tanımlanmıştır. İlk örnekte bu metinler bitişik görünür çünkü ikisi arasından boşluk bırakılmamıştır. Bir altındaki örnek ise space etiketi ile bir karakterlik boşluk bırakılmıştır. Son örnekte ise space ile 4 karakterlik boşluk bırakılmasına rağmen tek satırlık boşluk görünmektedir.

<span>Metin</span><span>Metin</span>
MetinMetin
<span>Metin</span> <span>Metin</span>
Metin Metin
<span>Metin</span>    <span>Metin</span>
Metin Metin

HTML Boşluk Verme (&emsp)

Css Ders Listesi

729 Views
47380cookie-checkHTML Boşluk Kodu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *