HTML Block Elementleri

  • HTML elementlerini ikiye ayırabiliriz. Bunlar block elementleri ve inline elementler yani satır içi elementleridir.
  • Block elementleri satırın 100% , yani tamamını kaplar ve daima yeni bir satırdan başlar.
  • Satır içi elementler ise bir alt satıra geçmez, yan yana olacak şekilde dizilir.
  • Aşağıda HTML Block Elementleri listelenmiştir.

HTML Block Elementleri

<address>
<article>
<aside>
<blockquote>
<details>
<dialog>
<dd>
<div>
<dl>
<dt>
<fieldset>
<figcaption>
<figure>
<footer>
<form>
<h1> ... <h6>
<header>
<hr>
<li>
<main>
<nav>
<ul>
<ol>
<p>
<pre>
<section>
<table>
445 Views
46380cookie-checkHTML Block Elementleri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *