HTML bdo etiketi

  • HTML etiketlerinden biri olan <bdo> etiketi var olan metin yönünü geçersiz kılmak için kullanılır. Bu etiket dir parametresi ile birlikte kullanılarak metnin yönünün soldan-sağa mı yoksa sağdan-sola mı olduğu belirtilir.
  • dir=”rtl” ile metnin yönünün sağdan sola olduğu, dir=”ltr” ile metnin yönünün soldan sağa olduğu belirtilir.
  • rtl: İngilizce açılımı right-to-left yani sağdan sola
  • ltr: İngilizce açılımı left-to-right yani soldan sağa

bdo etiketi kullanımı

<bdo dir="rtl">
  bdo etiketi kullanımı
</bdo>

bdo etiketi dir parametresi

<bdo dir="rtl">
  bdo etiketi kullanımı
</bdo>
bdo etiketi kullanımı
<bdo dir="ltr">
  bdo etiketi kullanımı
</bdo>
bdo etiketi kullanımı
496 Views
29630cookie-checkHTML bdo etiketi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *