HTML base etiketi

  • HTML etiketlerinden biri olan <base> etiketi HTML belgesinde bulunan tüm göreli bağlantılar için kullanabileceğimiz temel bir URL tanımlamak için kullanılır.
  • Bir belgede yalnızca bir <base> öğesi kullanılabilir ve <head> öğesi içerisinde yer alır. Kapanış etiketi bulundurmaz.

base etiketi kullanımı

<head>
  <base href="https:/csstutorial.io" target="_blank">
</head>

<body>
   <img src="/images/photo.png" alt="">
</body>
340 Views
29540cookie-checkHTML base etiketi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *