HTML b etiketi

  • HTML etiketlerinden biri olan <b> etiketi yazıları / metinleri kalın yazmamızı sağlayan etikettir.
  • Çok kullanılan HTML etiketlerinden biri değildir. Bu etiket yerine CSS’de kullanılan font-weight:bold özelliği veya strong etiketi kullanılabilir. Çünkü ikiside b etiketi gibi yazıları kalın yazmamızı sağlar.

b etiketinin kullanımı

Aşağıdaki örnekte b etiketi ve p etiketi kullanılarak b etiketinin paragraf etiketinden (normal yazılan metin) farkı gösterilmiştir. Örnekte gördüğümüz gibi b etiketi ile metnin daha kalın yazılması sağlanmıştır.

<b>Kalın Yazılan Metin</b>
<p>Normal Yazılan Metin</p>
Kalın Yazılan Metin

Normal Yazılan Metin

strong etiketi ve CSS ile kalın yazma

strong etiketi ve CSS’de font-weight özelliği ile de metinleri aşağıdaki gibi kalın yazabiliriz.

<b>Kalın Yazılan Metin - 1</b>
   
<p style="font-weight:bold">Kalın Yazılan Metin - 2</p>

<strong>Kalın Yazılan Metin - 3</strong>
Kalın Yazılan Metin – 1

Kalın Yazılan Metin – 2

Kalın Yazılan Metin – 3
481 Views
18560cookie-checkHTML b etiketi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *