HTML area etiketi

 • HTML etiketlerinden biri olan <area> etiketi resim haritası/alanı içindeki bir alanı ifade eder.
 • Bu etiket map etiketi ile birlikte kullanılır ve map etiketi içerisinde yer alır.
 • Kapanış etiketi bulundurmaz ve map etiketi içerisinde birden fazla area etiketi kullanılabilir.
 • shape ve coords , area etiketinin iki önemli parametresidir. Ayrıca alt, href, target ve download parametreleri de alabilir.
 • coords parametresi ile alanın koordinatları belirtilir.
 • shape parametresi ile alanın şekli belirtilir. rect, circle, poly veya default değerleri alabilir.
 • target parametresi ile hedef URL’nin nerede açılacağını belirtir. _blank, _parent, _self, _top değerlerini alabilir.
 • alt parametresi ile alan için alternatif metin belirlenir.
 • href parametresi ile bağlantı verilen alanın URL adresi belirtir.
 • download parametresi ile bağlantı url’sinin indirileceği belirtilir.

area etiketi kullanımı

<img src="shape.png" usemap="shapemap"> 
<map name="shapemap"> 
  <area shape="rect" coords="20,40,200,250" href="square.png" target="_blank" />
  <area shape="circle" coords="360,150,100" href="circle.png" target="_blank" /> 
</map>

area etiketi shape parametresi

<img src="shapes.png" usemap="shapesmap"> 
<map name="shapesmap"> 
  <area shape="rect" coords="" href="rect.png" target="_blank" /> 
  <area shape="circle" coords="" href="circle.png" target="_blank" /> 
  <area shape="poly" coords="" href="poly.png" target="_blank" /> 
</map>
351 Views
29490cookie-checkHTML area etiketi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *