Foundation 6 Slider Özelliği

 • Foundation 6’da slider tanımlanan değerler arasında belirli değer aralığı oluşturmamızı sağlar.
 • Foundation ile slider tanımlamamız için slider sınıfı oluşturmamızın yanı sıra data-slider özelliği de eklenmelidir.
 • slider-handle tutup, taşıdığımız slider değer çubuğunu ifade ederken, slider-fill ise slider çubuğunun başlangıçtan seçtiğimiz yere kadar olan değerini ifade eder.
 • Aşağıdaki örnekte slider çubuğu ve değerlerinin neyi ifade ettiği örneklerle açıklanmıştır.
<div class="slider" data-slider data-initial-start="50" data-end="200">
 <span class="slider-handle" data-slider-handle role="slider" tabindex="1"></span>
 <span class="slider-fill" data-slider-fill></span>
 <input type="hidden">
</div>
 • Slider çubuğu slider sınıfına disabled ekleyerek seçilmez ve tıklanamaz duruma getirebilirken, vertical eklenerek de dikey durama getirebilir.
<div class="slider vertical" data-slider data-initial-start="25" data-end="200" data-vertical="true">
 <span class="slider-handle" data-slider-handle role="slider" tabindex="1"></span>
 <span class="slider-fill" data-slider-fill></span>
 <input type="hidden">
</div>
<div class="slider disabled" data-slider data-initial-start="78">
 <span class="slider-handle" data-slider-handle role="slider" tabindex="1"></span>
 <span class="slider-fill" data-slider-fill></span>
 <input type="hidden">
</div>
<div class="slider" data-slider data-initial-start="25" data-initial-end="75">
 <span class="slider-handle" data-slider-handle role="slider" tabindex="1"></span>
 <span class="slider-fill" data-slider-fill></span>
 <span class="slider-handle" data-slider-handle role="slider" tabindex="1"></span>
 <input type="hidden">
 <input type="hidden">
</div>
204 Views
42140cookie-checkFoundation 6 Slider Özelliği

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *