CSS text-align kullanımı

CSS özelliklerinden biri olan text-align özelliği, yazılara yatayda hizalama vermek için kullanılır. Yazılar center ile ortalanırken, right ile sağa, left ile sola, justify ile de her iki yana yaslanır.

rightYazıyı sağa hizalar
leftYazıyı sola hizalar
centerYazıyı ortalar
justifyYazıyı sağa ve sola hizalar

text-align kullanımı

<p style="text-align:center">Ortalanmış Metin</p>
<p style="text-align:right">Sağa Hizalanan Metin</p>
<p style="text-align:left">Sola Hizalanan Metin</p>

Ortalanmış Metin

Sağa Hizalanan Metin

Sola Hizalanan Metin

text-align:justify kullanımı

Aşağıdaki örnekte text-align: justify kullanılarak yazının sağdan ve soldan hizalanması sağlanmıştır. Daha iyi anlamamız için normal kullanımdaki sonuç ile justify kullanımındaki sonuç karşılaştırılmıştır.

<p style="text-align:justify">
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

370 Views
58790cookie-checkCSS text-align kullanımı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *